MỐI LIÊN QUAN GIỮA KHÁNG THỂ KHÁNG U1-RNP VÀ TỔN THƯƠNG MỘT SỐ CƠ QUAN TRONG HỘI CHỨNG OVERLAP CỦA BỆNH MÔ LIÊN KẾT TỰ MIỄN

Các tác giả

  • Hương Vũ Xuân
  • Doanh Lê Hữu
  • Phượng Hoàng Thị
  • Nghị Đinh Hữu
  • Hiền Đỗ Thị Thu
  • Lượng Vũ Huy

DOI:

https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.37.22

Từ khóa:

Hội chứng overlap, anti U1-RNP, tổn thương phổi, tổn thương cơ

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá mối liên quan giữa kháng thể kháng U1-RNP và tổn thương một số cơ quan trong hội chứng overlap của bệnh mô liên kết tự miễn.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang hồi cứu kết hợp tiến cứu trên 55 bệnh nhân được chẩn đoán xác định hội chứng overlap của bệnh mô liên kết tự miễn tại bệnh viện Da liễu Trung ương từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2022 và được làm xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng U1-RNP trong máu bằng bộ xét nghiệm ANA 23 profile.

Kết quả: Trong 55 bệnh nhân tham gia nghiên cứu có 48 bệnh nhân nữ (87.3%), tỷ lệ nữ/nam xấp xỉ 6.9/1. Tuổi khởi phát bệnh trung bình là 38.8 ± 12.8 tuổi. Có 12 bệnh nhân (21.8%) chưa bao giờ được điều trị và 43 bệnh nhân (78.2%) có tiền sử điều trị thuốc có tác dụng thay đổi tiến triển của bệnh, trong đó nhóm điều trị bằng corticosteroid chiếm tỷ lệ cao nhất (76.4%). Tỷ lệ dương tính với kháng thể kháng U1-RNP là 45.5% và chủ yếu dương tính mức độ mạnh 3+ (25.5%). Tỷ lệ dương tính với anti U1-RNP ở nhóm đã/đang điều trị thấp hơn nhóm chưa điều trị (p=0.001). Tỷ lệ bệnh phổi kẽ phát hiện bằng chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao (HRCT) là 54.5%, trong đó nhóm dương tính anti U1-RNP cao hơn nhóm âm tính (p=0.001). Tỷ lệ tăng áp lực động mạch phổi là 32.7% trong đó nhóm dương tính anti U1-RNP (56.0%) cũng cao hơn nhóm âm tính (15.4%) (p=0.002). Tỷ lệ tăng men cơ ở nhóm dương tính (48.0%) cũng cao hơn nhóm âm tính (13.3%) (p=0.005).

Kết luận: Tỷ lệ dương tính với kháng thể kháng U1-RNP ở các bệnh nhân mắc hội chứng overlap của các bệnh mô liên kết tự miễn có liên quan với tiền sử điều trị các thuốc ức chế miễn dịch. Bệnh nhân mắc hội chứng overlap dương tính với anti U1-RNP có nguy cơ xuất hiện tổn thương phổi và tổn thương cơ cao hơn nhóm âm tính.

Thời gian nhận bài: 01/10/2022
Ngày phản biện: 14/11/2022
Ngày được chấp nhận: 20/11/2022

Tiểu sử của Tác giả

Hương Vũ Xuân

Trường Đại học Y Hà Nội

Doanh Lê Hữu

Trường Đại học Y Hà Nội/ Bệnh viện Da liễu Trung ương

Phượng Hoàng Thị

Trường Đại học Y Hà Nội

Nghị Đinh Hữu

Trường Đại học Y Hà Nội/ Bệnh viện Da liễu Trung ương

Hiền Đỗ Thị Thu

Trường Đại học Y Hà Nội/ Bệnh viện Da liễu Trung ương

Lượng Vũ Huy

Trường Đại học Y Hà Nội/ Bệnh viện Da liễu Trung ương

Tải xuống

Đã Xuất bản

23-12-2022

Cách trích dẫn

Vũ Xuân, H., Lê Hữu, D., Hoàng Thị, P., Đinh Hữu, N., Đỗ Thị Thu, H., & Vũ Huy, L. (2022). MỐI LIÊN QUAN GIỮA KHÁNG THỂ KHÁNG U1-RNP VÀ TỔN THƯƠNG MỘT SỐ CƠ QUAN TRONG HỘI CHỨNG OVERLAP CỦA BỆNH MÔ LIÊN KẾT TỰ MIỄN. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, (37). https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.37.22

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>