MÔ HÌNH BỆNH DA THƯỜNG GẶP CỦA BỆNH NHÂN TẠI 10 TỈNH TRONG ĐỢT ĐIỀU TRA DỊCH TỄ NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG

Các tác giả

 • Nghị Đinh Hữu Bệnh viện Da liễu Trung Ương, Đại học Y Hà Nội
 • Tráng Nguyễn Mậu Bệnh viện Da liễu Trung Ương
 • Mai Lê Thị Bệnh viện Da liễu Trung Ương
 • Minh Hà Tuấn Bệnh viện Da liễu Trung Ương
 • Thùy Hồ Phương Bệnh viện Da liễu Trung Ương
 • Tùng Vũ Thanh
 • Tân Nguyễn Mạnh Bệnh viện Da liễu Trung Ương
 • Hiếu Dương Phúc Bệnh viện Da liễu Trung Ương
 • Anh Nguyễn Thị Ngọc Bệnh viện Da liễu Trung Ương
 • Minh Hà Anh Bệnh viện Da liễu Trung Ương
 • Doanh Lê Hữu Bệnh viện Da liễu Trung Ương, Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.40.97

Từ khóa:

điều tra dịch tễ, mô hình bệnh da, bệnh da thường gặp

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Bệnh da liễu có tỷ lệ mắc bệnh cao và ảnh hưởng nhiều tới chất lượng cuộc sống. Để có một cái nhìn tổng quát về mô hình bệnh da liễu thường gặp tại cộng đồng, chúng tôi tiến hành nghiên cứu với mục đích khảo sát đặc điểm mô hình bệnh da thường gặp tại 10 tỉnh thuộc khu vực phía Bắc và phía Nam.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, lấy toàn bộ bệnh nhân được chẩn đoán có bệnh da (4354 bệnh nhân) trong đợt khám điều tra dịch tễ do Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức tại 38 xã thuộc 10 tỉnh.

Kết quả: Nhóm bệnh da cơ địa - dị ứng có tỷ lệ cao nhất với 34,1%, tiếp sau đó là bệnh sẩn ngứa 21,1%. Tổng các nhóm bệnh da nhiễm trùng chiếm 31,1%, trong đó nấm da đóng góp 13,5%. Đặc biệt, có 8 bệnh nhân được chẩn đoán lần đầu mắc bệnh phong.

Kết luận: Theo kết quả điều tra dịch tễ của chúng tôi, nhóm bệnh da dị ứng - cơ địa chiếm tỷ lệ cao nhất trong mô hình các bệnh da thường gặp ở cộng đồng. Tuy nhiên, nhóm bệnh da nhiễm trùng, nội bật là nấm da và ghẻ vẫn chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt là ở vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Ngày nhận bài: 01/06/2023

Ngày phản biện: 15/06/2023

Ngày chấp nhận đăng: 25/06/2023

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-09-2023

Cách trích dẫn

Đinh Hữu, N., Nguyễn Mậu, T., Lê Thị, M., Hà Tuấn, M., Hồ Phương, T., Vũ Thanh, T., Nguyễn Mạnh, T., Dương Phúc, H., Nguyễn Thị Ngọc, A., Hà Anh, M., & Lê Hữu, D. (2023). MÔ HÌNH BỆNH DA THƯỜNG GẶP CỦA BỆNH NHÂN TẠI 10 TỈNH TRONG ĐỢT ĐIỀU TRA DỊCH TỄ NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, (40). https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.40.97

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>