KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LOÉT MIỆNG TÁI DIỄN BẰNG COLCHICIN VÀ CORTICOID ĐƯỜNG UỐNG

Các tác giả

  • Cúc Nguyễn Thị Kim
  • Ghi Đào Hữu
  • Thảo Phạm Thị
  • Lượng Vũ Huy
  • Thùy Nguyễn Thị Thanh
  • Lan Dương Thị

DOI:

https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.38.34

Từ khóa:

bệnh loét miệng tái diễn, RAS, colchicin, corticoid uống

Tóm tắt

Mục tiêu: So sánh hiệu quả điều trị bệnh loét miệng tái diễn (Recurrent aphthous stomatitis: RAS) bằng colchicin với corticoid uống.

Phương pháp: Thử nghiệm lâm sàng mở, có nhóm chứng, tiến hành trên 36 bệnh nhân RAS. Chia ngẫu nhiên bệnh nhân thành 2 nhóm: nhóm dùng corticoid uống (liểu 20mg methylprednisolone / ngày trong 1 tuần đầu, giảm liều 4mg mỗi 2 tuần), nhóm dùng colchicin (1mg/ ngày trong 4 tuần đầu và 0,5 mg/ ngày trong 4 tuần sau). Tất cả bệnh nhân đều được theo dõi 8 tuần sau ngừng thuốc, được đánh giá mỗi 4 tuần theo các đặc điểm của vết loét.  

Kết quả: Colchicin và corticoid uống đều có tác dụng tốt trong điều trị RAS, giảm số lượng và kích thước vết loét, thời gian lành vết loét và mức độ đau (p<0,01). Sự đáp ứng của nhóm corticoid uống tốt hơn colchicin ở các thời điểm đánh giá sau 1 tuần, 4 tuần, 12 tuần và 16 tuần, nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Sự khác biệt giữa 2 nhóm chỉ có ý nghĩa thống kê với p<0,05 tại thời điểm đánh giá sau 8 tuần. Tỉ lệ tác dụng phụ của hai thuốc khá thấp (nhóm corticoid uống là 16,7% và nhóm colchicin là 5,6%).

Kết luận: Colchicin và corticoid uống đều có tác dụng tốt trong điều trị RAS với tỉ lệ tác dụng phụ khá thấp. Với liều dùng trong nghiên cứu, corticoid uống có hiệu quả tốt hơn colchicin trong việc giảm số lượng, kích thước vết loét, thời gian lành vết loét sau 8 tuần. Tỉ lệ tái phát sau ngừng thuốc ở hai nhóm là tương đương nhau.

Thời gian nhận bài: 01/10/2022
Ngày phản biện: 17/11/2022
Ngày được chấp nhận: 20/11/2022

Tiểu sử của Tác giả

Cúc Nguyễn Thị Kim

Bệnh viện Da liễu Trung ương

Ghi Đào Hữu

Bệnh viện Da liễu Trung ương

Thảo Phạm Thị

Bệnh viện Da liễu Trung ương

Lượng Vũ Huy

Bệnh viện Da liễu Trung ương

Thùy Nguyễn Thị Thanh

Bệnh viện Da liễu Trung ương

Lan Dương Thị

Bệnh viện Da liễu Trung ương

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-03-2023

Cách trích dẫn

Nguyễn Thị Kim, C., Đào Hữu, G., Phạm Thị, T., Vũ Huy, L., Nguyễn Thị Thanh, T., & Dương Thị, L. (2023). KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LOÉT MIỆNG TÁI DIỄN BẰNG COLCHICIN VÀ CORTICOID ĐƯỜNG UỐNG. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, (38). https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.38.34

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>