Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí “Da liễu học Việt Nam” (Tiếng Anh: Vietnamese Journal of Dermatology and Venereology) thuộc Hội Da liễu Việt Nam, xuất bản 4 số mỗi năm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Tạp chí Da liễu học Việt Nam hoạt động với mục đích, tôn chỉ là phổ biến, trao đổi thông tin trong lĩnh vực chuyên ngành da liễu; đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học; chuyển giao công nghệ - kinh tế và khoa học kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực da liễu.

Phạm vi của tạp chí là tất cả các bài báo khoa học, bài tổng quan, giới thiệu ca lâm sàng, … có liên quan tới chuyên ngành da liễu trong và ngoài nước. Tạp chí công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến mô hình bệnh tật, các phương pháp chẩn đoán, điều trị, dự phòng và phục hồi chức năng các bệnh thuộc chuyên ngành da liễu. Ngoài ra, tạp chí còn đăng tải các bài tổng quan, cập nhật thông tin, kiến thức, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị trong chuyên ngành da liễu trong nước và quốc tế; đăng tải các bài ca lâm sàng đặc biệt trong chuyên ngành da liễu.

Tạp chí Da liễu học Việt Nam được biết tới là một tạp chí chuyên ngành có uy tín trong lĩnh vực da liễu. Các bài báo về nghiên cứu khoa học đăng trong Tạp chí được bình duyệt một cách nghiêm ngặt bởi ít nhất 2 chuyên gia. Hội đồng biên tập tạp chí bao gồm các nhà khoa học có uy tín (Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ…) trong chuyên ngành da liễu nhằm đảm bảo chất lượng và tính khách quan, khoa học cho các bài viết đăng trên Tạp chí.