Liên hệ

Ban thư ký Tạp chí Da liễu học Việt Nam
- Địa chỉ: Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng, tầng 4, nhà 11 tầng, Bệnh viện Da liễu Trung ương - Số 15A, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: 0338310192
- E-mail: tapchidalieuvietnam.tw@gmail.com
- Website: https://vjdv.vn

Liên lạc chính

TS.BS Vũ Hải Yến - Trung tâm TNLS - BV Da liễu TW

Liên hệ hỗ trợ

TS.BS Vũ Hải Yến - Trung tâm TNLS - BV Da liễu TW