Ban biên tập

STT

Họ và tên

 

Trình độ chuyên môn/ đơn vị công tác

Chức danh

I

Tổng biên tập

1

Lê Hữu Doanh

PGS. TS. BS/ Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, Trưởng Bộ môn Da liễu, Đại học Y Hà Nội

Tổng biên tập

II

Phó tổng biên tập

1

Nguyễn Hữu Sáu

GS. TS. BS/ Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, Phó Trưởng Bộ môn Da liễu, Đại học Y Hà Nội

Phó Tổng biên tập

 

2

Nguyễn Trọng Hào

PGS.TS. BS/  Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Phó Tổng biên tập

III

Cố vấn chuyên môn

1

Trần Hậu Khang

GS. TS. BS/ Giảng viên cao cấp, Bộ môn Da Liễu, Đại học Y Hà Nội

Cố vấn chuyên môn

2

Nguyễn Văn Thường

PGS. TS. BS/ Giảng viên cao cấp, Bộ môn Da Liễu, Đại học Y Hà Nội

Cố vấn chuyên môn

IV

Ban biên tập

1

Huỳnh Văn Bá

PGS. TS. BS/ Trưởng Bộ môn Da liễu, Đại học Y Dược Cần Thơ

Thành viên

2

Đặng Văn Em

PGS. TS. BS/ Chủ nhiệm Bộ môn Da Liễu, Viện nghiên cứu y dược lâm sàng 108

Thành viên

3

Châu Văn Trở

PGS. TS. BS/ Trưởng Bộ môn Da liễu, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Thành viên

4

Văn Thế Trung

PGS. TS. BS/ Trưởng Bộ môn Da liễu Đại học Y Dược TPHCM

Thành viên

5

Nguyễn Quý Thái

PGS. TS. BS/ Đại học Y Dược Thái Nguyên

Thành viên

 

6

Vũ Tuấn Anh

TS. BS/ Giám đốc BV Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa

Thành viên

7

Mai Bá Hoàng Anh

TS. BS/ Trưởng bộ môn Da liễu Đại học Y Dược Huế

Thành viên

8

Phạm Thị Minh Phương

TS. BS/ Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương

Thành viên

9

Lê Huyền My

TS. BS/ Trưởng khoa Hóa sinh, Huyết học và Miễn dịch, Bệnh viện Da liễu Trung ương

Thành viên

10

Đỗ Thị Thu Hiền

TS. BS/ Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Da liễu Trung ương

Thành viên

11

Vũ Thái Hà

TS. BS/ Trưởng khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương 

Thành viên

12

Vũ Nguyệt Minh

TS. BS/ Giám đốc Trung tâm thử nghiệm lâm sàng, Bệnh viện Da liễu Trung ương

Thành viên

13

Vũ Huy Lượng

TS. BS/ Phó Trưởng khoa Laser và săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương

Thành viên

14

Nguyễn Thị Hà Vinh

TS. BS/ Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Da liễu Trung ương

Thành viên

V

Ban thư ký

1

Vũ Nguyệt Minh

TS. BS/ Giám đốc Trung tâm thử nghiệm lâm sàng, Bệnh viện Da liễu Trung ương

Trưởng ban

2

Vũ Hải Yến

TS. BS/ Trung tâm thử nghiệm lâm sàng, Bệnh viện Da liễu Trung ương

Thành viên

3

Trần Thị Huyền

TS. BS/ Khoa khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương

Thành viên

4

Phạm Thị Thu Trang

TS. BS/ Phó Trưởng khoa Hóa sinh, Huyết học và Miễn dịch, Bệnh viện Da liễu Trung ương

Thành viên

5

Lê Anh Thư

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Da liễu Trung ương

Thành viên

6

Đặng Thị Linh Chi

Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Da liễu Trung ương

Thành viên