ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH BỆNH TRỨNG CÁ ĐỎ

Các tác giả

  • Tuyến Nguyễn Thị Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Lượng Vũ Huy Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Hà Vũ Thái Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Phương Phạm Thị Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Doanh Lê Hữu Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương

DOI:

https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.41.112

Từ khóa:

trứng cá đỏ, chứng đỏ bừng, ban đỏ dai dẳng, thay đổi mũi, chất lượng cuộc sống

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan và chất lượng cuộc sống của người bệnh trứng cá đỏ.

Đối tượng và phương pháp: mô tả cắt ngang, 90 người bệnh trứng cá đỏ tại Bệnh viện Da liễu Trung ương từ tháng 8/2022 đến tháng 5/2023.

Kết quả: 53,3% người bệnh khởi phát ở tuổi từ 30 đến 50 với triệu chứng thường gặp nhất là ban đỏ (35,6%), chứng đỏ bừng (31,1%), sẩn đỏ mủ (28,9%). 41,1% người bệnh bị chẩn đoán nhầm trước đó. Các triệu chứng chẩn đoán và các triệu chứng chính gặp với tỉ lệ cao: 96,7% ban đỏ dai dẳng, 37,8% thay đổi mũi, 74,4% chứng đỏ bừng và sẩn mủ, 82,2% giãn mạch. Vị trí tổn thương tập trung hầu hết ở vùng mặt gồm mũi, má, trán, cằm. Chứng đỏ bừng gặp ở nữ giới nhiều hơn trong khi sẩn đỏ, mủ và phì đại mũi hay gặp ở nam giới (p< 0,05). Người bệnh có chứng đỏ bừng, giãn mạch, viêm từ mức độ trung bình trở lên chiếm 46,7%, 52,2% và 57,8% tương ứng. Trong 50 người bệnh được khám mắt, 42% có ít nhất một loại rối loạn. Ánh sáng mặt trời, hơi nóng, stress, bia rượu là yếu tố phổ biến làm nặng bệnh. 62,2% bệnh ảnh hưởng cuộc sống ở mức độ từ trung bình trở lên. Chất lượng cuộc sống của người bệnh nữ giới bị ảnh hưởng nhiều hơn nam giới với điểm DLQI trung bình là 9,7±6,19 và 5,8±4,01 tương ứng (p<0,001).

Kết luận: Trứng cá đỏ biểu hiện đa dạng với tổn thương da vùng trung tâm mặt đặc trưng là chứng đỏ bừng, ban đỏ dai dẳng, sẩn đỏ, mủ và giãn mạch, biểu hiện mắt khá thường gặp, bệnh dễ bị bỏ sót do nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Các yếu tố ánh nắng mặt trời, hơi nóng, stress, bia rượu là phổi biến làm nặng bệnh. Cuộc sống của người bệnh bị ảnh hưởng tiêu cực đặc biệt là nữ giới.

Tải xuống

Đã Xuất bản

09-11-2023

Cách trích dẫn

Nguyễn Thị, T., Vũ Huy, L., Vũ Thái, H., Phạm Thị, P., & Lê Hữu, D. (2023). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH BỆNH TRỨNG CÁ ĐỎ. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, (41). https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.41.112

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>