NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG, CĂN NGUYÊN HỘI CHỨNG TIẾT DỊCH ÂM ĐẠO TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG

Các tác giả

  • Thu Dương Thị Bệnh viện Da liễu Trung Ương, Đại học Y Hà Nội
  • Hải Lê Hạ Long Bệnh viện Da liễu Trung Ương, Đại học Y Hà Nội
  • Hoa Phạm Quỳnh Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Huyền Trần Thị Bệnh viện Da liễu Trung Ương, Đại học Y Hà Nội
  • Doanh Lê Hữu Bệnh viện Da liễu Trung Ương, Đại học Y Hà Nội
  • Hiền Đỗ Thị Thu Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Hòa Phạm Đình Bệnh viện Da liễu Trung Ương, Đại học Y Hà Nội
  • Vinh Nguyễn Thị Hà Bệnh viện Da liễu Trung Ương, Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.40.103

Từ khóa:

Hội chứng tiết dịch âm đạo, Căn nguyên, Đặc điểm

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Hội chứng tiết dịch âm đạo là tình trạng bệnh lý hay gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, có thể do nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục hoặc không lây truyền qua đường tình dục. Tình trạng này gây ra nhiều rối loạn, ảnh hưởng đến sức khoẻ, đời sống, khả năng lao động và đặc biệt là sức khoẻ sinh sản. Nghiên cứu của chúng tôi nhằm khảo sát đặc điểm lâm sàng, căn nguyên của hội chứng tiết dịch âm đạo trên những bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung Ương.

            Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 260 bệnh nhân đến khám vì hội chứng tiết dịch âm đạo tại Bệnh viện Da liễu Trung Ương từ 10/2022 đến 4/2023.

Kết quả: Trong tổng số 260, phần lớn là trong độ tuổi 20-29 tuổi (56,9%), có đặc điểm ra khí hư màu trắng (90,4%) và có triệu chứng ngứa (55%). 51,1% bệnh nhân phát hiện được căn nguyên vi sinh. Tác nhân vi sinh vật gây tiết dịch âm đạo theo thứ tự như sau: Candida (49,6%), viêm âm đạo do vi khuẩn (28,6%), Neisseria gonorrhoeae (3%), Chlamydia trachomatis (1,5%) và Trichomonas vaginalis (0%).

Kết luận: Hội chứng tiết dịch âm đạo là bất thường phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi hoạt động tình dục, đặc biệt là nhóm phụ nữ trẻ tuổi với triệu chứng lâm sàng chủ yếu là ra khí hư màu trắng. Nhiễm nấm Candida là căn nguyên phổ biến nhất, theo sau là viêm âm đạo do vi khuẩn.

Thời gian nhận bài: 08/06/2023

Thời gian phản biện: 28/06/2023

Ngày được chấp nhận: 05/07/2023

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-09-2023

Cách trích dẫn

Dương Thị, T., Lê Hạ Long, H., Phạm Quỳnh, H., Trần Thị, H., Lê Hữu, D., Đỗ Thị Thu, H., Phạm Đình, H., & Nguyễn Thị Hà, V. (2023). NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG, CĂN NGUYÊN HỘI CHỨNG TIẾT DỊCH ÂM ĐẠO TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, (40). https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.40.103

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>