ĐẶC ĐIỂM IGE ĐẶC HIỆU DỊ NGUYÊN Ở TRẺ EM VIÊM DA CƠ ĐỊA

Các tác giả

  • Thúy Lương Thị Minh Đại học Y Hà Nội
  • Sáu Nguyễn Hữu Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Lượng Vũ Huy Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Vinh Nguyễn Thị Hà Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • My Lê Huyền Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Phương Phạm Thị Minh Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Thùy Nguyễn Thị Thanh Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Hiền Đỗ Thị Thu Bệnh viện Da liễu Trung Ương

DOI:

https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.41.117

Từ khóa:

viêm da cơ địa, IgE đặc hiệu

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm IgE đặc hiệu dị nguyên và mối liên quan với các đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân viêm da cơ địa trẻ em từ 2-12 tuổi tại Bệnh viện Da liễu Trung Ương.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 70 bệnh nhân viêm da cơ địa từ 2-12 tuổi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023.

Kết quả: Tỷ lệ IgE đặc hiệu dương tính ở trẻ viêm da cơ địa từ 2-12 tuổi là 71,4%. Hai nhóm dị nguyên có tỷ lệ dương tính cao nhất là nhóm dị nguyên thức ăn và nhóm dị nguyên mạt bụi nhà, tương ứng 55,7% và 30%. Ba dị nguyên có tỷ lệ dương tính cao nhất lần lượt là: mạt bụi nhà Dermatophagoides farinae, lòng trắng trứng, mạt bụi nhà Dermatophagoides pter tương ứng 28,6%, 28,6% và 25,7%. Không có mối liên quan giữa tỷ lệ dương tính IgE đặc hiệu và mức độ, giai đoạn bệnh viêm da cơ địa.

Kết luận: Xét nghiệm IgE đặc hiệu dị nguyên là một phương pháp dễ thực hiện, giúp gợi ý tìm ra các dị nguyên cần tránh với bệnh nhân viêm da cơ địa. Tuy nhiên xét nghiệm có mối liên quan với đặc điểm lâm sàng không cao, vì thế cần phối hợp với một số xét nghiệm khác trước khi đưa ra lời khuyên về việc chế độ ăn và sinh hoạt cho bệnh nhân.

Ngày nhận bài: 11/09/2023

Ngày phản biện: 27/09/2023

Ngày chấp nhận đăng: 06/10/2023

 

Tải xuống

Đã Xuất bản

09-11-2023

Cách trích dẫn

Lương Thị Minh, T., Nguyễn Hữu, S., Vũ Huy, L., Nguyễn Thị Hà, V., Lê Huyền, M., Phạm Thị Minh, P., Nguyễn Thị Thanh, T., & Đỗ Thị Thu, H. (2023). ĐẶC ĐIỂM IGE ĐẶC HIỆU DỊ NGUYÊN Ở TRẺ EM VIÊM DA CƠ ĐỊA. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, (41). https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.41.117

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >>