NHIỄM MYCOPLASMA GENITALIUM TRÊN BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM VÀ TƯ VẤN VỀ CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG

Các tác giả

  • Hoàng Trương Việt
  • My Lê Huyền

DOI:

https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.37.24

Từ khóa:

Tỷ lệ nhiễm, yếu tố nguy cơ, Mycoplasma genitalium

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát tỷ lệ nhiễm nhiễm, mô tả đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan đến nhiễm Mycoplasma genitalium (MG) trên bệnh nhân đến khám và tư vấn về các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Bệnh viện Da liễu Trung Ương.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 664 bệnh nhân đến khám và tư vấn về các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đồng ý làm xét nghiệm xác định đồng thời 11 tác nhân lây truyền qua đường tình dục.

Kết quả: M. genitalium được phát hiện ở 6,5% (43/664) bệnh nhân (nam, 8,1%; nữ, 2,9%). Trong số bệnh nhân nhiễm MG, 10 (23,3%) trường hợp đồng nhiễm với các tác nhân khác. Cụ thể: với UU/UP (16,3%), MH (7,0%), HPV 6/11 (7,0%), CT (4,7%) và TV (2,3%). Không có trường hợp nào đồng nhiễm với NG, HSV 1/2, HIV và Giang mai. Tỷ lệ mắc M. genitalium trong số bệnh nhân có triệu chứng là 12,7% (29/229). Biểu hiện lâm sàng của M. genitalium không điển hình, có thể gặp trong nhiều bệnh lý khác. Các yếu tố liên quan khá tương đồng với các tác nhân lây truyền qua đường tình dục khác. Nam giới là yếu tố có liên quan đáng kể tới nhiễm M. genitalium (OR = 4,90 (1,92 -  12,50)) và biểu hiện triệu chứng lâm sàng cũng liên quan đáng kể tới nhiễm M. genitalium (OR = 6,22 (3,04 – 12,73)).

Kết luận: M. genitalium là tác nhân lây truyền qua đường tình dục với tỷ lệ 6,5% (tương ứng 8,1% ở nam và 2,9 % ở nữ). Trong số bệnh nhân có triệu chứng, tỷ lệ mắc M. genitalium là 12,7% (29/229). Biểu hiện lâm sàng của bệnh dễ bị nhầm lần với các tác nhân khác lây truyền qua đường tình dục, không có triệu chứng lâm sàng đặc hiệu. Việc xét nghiệm PCR đặc hiệu đối với những bệnh nhân có triệu chứng để phát hiện nhiễm M. genitalium có thể là cần thiết.

Thời gian nhận bài: 16/10/2022
Ngày phản biện: 11/11/2022
Ngày được chấp nhận: 16/11/2022

Tiểu sử của Tác giả

Hoàng Trương Việt

Trường Đại học Y Hà Nội

My Lê Huyền

Bệnh viện Da liễu Trung ương

Tải xuống

Đã Xuất bản

23-12-2022

Cách trích dẫn

Trương Việt, H., & Lê Huyền, M. (2022). NHIỄM MYCOPLASMA GENITALIUM TRÊN BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM VÀ TƯ VẤN VỀ CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, (37). https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.37.24

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả