SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ XÉT NGHIỆM TUYẾN GIÁP Ở BỆNH NHÂN RỤNG TÓC TỪNG MẢNG

Các tác giả

  • Trang Trương Thị Huyền Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Hà Vũ Thái Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Minh Nguyễn Quang Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Vân Thái Thị Diệu Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Hiền Đỗ Thị Thu Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • My Lê Huyền Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Anh Ngô Thị Vân Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Sáu Nguyễn Hữu Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương

DOI:

https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.41.113

Từ khóa:

rụng tóc từng mảng, tuyến giáp, viêm tuyến giáp, kháng thể kháng tuyến giáp

Tóm tắt

Mục tiêu: Rụng tóc từng mảng (RTTM) là bệnh lý về tóc thường gặp. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, có nhiều bằng chứng về miễn dịch trong cơ chế bệnh sinh của RTTM cũng như sự xuất hiện các bệnh lý miễn dịch khác đi kèm với RTTM, đặc biệt là bệnh lý về tuyến giáp. Nghiên cứu này khảo sát tần suất bất thường một số xét nghiệm đánh giá chức năng và miễn dịch tuyến giáp ở bệnh nhân được chẩn đoán rụng tóc từng mảng.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu gồm 150 bệnh nhân RTTM ở các thể khác nhau đến khám và điều trị tại bệnh viện Da liễu Trung ương từ tháng 9/2022 đến tháng 8/2023. Các xét nghiệm chức năng tuyến giáp (T3 tự do – FT3, T4 tự do – FT4, TSH), nồng độ tự kháng thể peroxidase tuyến giáp (Anti-TPO) và siêu âm tuyến giáp được thực hiện.

Kết quả: Trong 150 bệnh nhân được chẩn đoán rụng tóc từng mảng ở các thể khác nhau được thu thập vào nghiên cứu có 15 (11,7%) có tăng Anti-TPO, 14 bệnh nhân (20,7%) tăng TSH, 5 bệnh nhân (3,3%) giảm TSH, 7 bệnh nhân (2,7%) bệnh nhân có mức FT4 tăng và 10 (6,7%) có mức FT3 tăng. Xét nghiệm siêu âm tuyến giáp: Có 97 bệnh nhân (64,7%) có siêu âm tuyến giáp bình thường và 53 bệnh nhân (35,3%) có bất thường trên siêu âm tuyến giáp với 31 bệnh nhân (20,7%) có nang keo tuyến giáp và bướu tuyến giáp (2,7%), nhân giảm âm (4,7%), nhân tăng âm (2,7%), nhân hỗn hợp (1,3%) và 5 bệnh nhân có kết quả siêu âm TIRADS 3.

Kết luận: Trong nghiên cứu của chúng tôi, chức năng tuyến giáp bị suy yếu và tự kháng thể tuyến giáp trong bệnh nhân mắc bệnh rụng tóc từng mảng được xác định ở mức thấp hơn so với các nghiên cứu trước đây. Tuy nhiên, theo kết quả của nghiên cứu này, chúng tôi vẫn khuyến cáo cần kiểm tra chức năng tuyến giáp ở bệnh nhân rụng tóc từng mảng.

Tải xuống

Đã Xuất bản

09-11-2023

Cách trích dẫn

Trương Thị Huyền, T., Vũ Thái, H., Nguyễn Quang, M., Thái Thị Diệu, V., Đỗ Thị Thu, H., Lê Huyền, M., Ngô Thị Vân, A., & Nguyễn Hữu, S. (2023). SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ XÉT NGHIỆM TUYẾN GIÁP Ở BỆNH NHÂN RỤNG TÓC TỪNG MẢNG. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, (41). https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.41.113

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>