ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN RỤNG TÓC TỪNG MẢNG TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG

Các tác giả

  • Linh Nguyễn Thùy
  • Doanh Lê Hữu

DOI:

https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.37.21

Từ khóa:

rụng tóc từng mảng, rụng tóc toàn thể, rụng tóc toàn bộ

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân rụng tóc từng mảng (RTTM) tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 110 bệnh nhân RTTM đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2022. Các bệnh nhân được khám lâm sàng, khai thác tiền sử và làm các xét nghiệm cận lâm sàng để chẩn đoán và khảo sát một số yếu tố liên quan đến bệnh RTTM. Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: 110 bệnh nhân tham gia nghiên cứu có tuổi trung bình là 28,8  29, nam giới chiếm 52,7%. Thời gian mắc bệnh trung bình là 7,1 tháng. 19,1% có tiền sử RTTM, 5,5% có tiền sử gia đình bị RTTM, 32,7% có tiền sử tiêm vaccin covid, 28,2% có tiền sử vấn đề tâm lý. Chẩm là vùng tập trung nhiều tổn thương nhất 35,7%. Mức độ rụng: S1 ở 84 bệnh nhân (76,4), S2 ở 9 bệnh nhân (8,2%), S3 ở 8 bệnh nhân (7,3%), S4 ở 3 bệnh nhân (4,7%), S5 ở 6 bệnh nhân (5,5%). Kiểu hình RTTM chiếm đa số với 83,6%. Test kéo tóc dương tính 41,8%. Tổn thương móng ghi nhận ở 37,5% số bệnh nhân rụng tóc dạng dải và 25% số bệnh nhân rụng tóc toàn thể.

Kết luận: Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy RTTM thường gặp ở lứa tuổi trẻ, hay tái phát. Vị trí rụng hay gặp ở vùng chẩm. Kiểu hình RTTM mức độ nhẹ hay gặp nhất. Tổn thương móng thường gặp ở những thể RTTM nặng.

Thời gian nhận bài: 11/10/2022
Ngày phản biện: 15/11/2022
Ngày được chấp nhận: 26/11/2022

Tiểu sử của Tác giả

Linh Nguyễn Thùy

Bệnh viện Da liễu Trung ương

Doanh Lê Hữu

Bệnh viện Da liễu Trung ương/ Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội

Tải xuống

Đã Xuất bản

23-12-2022

Cách trích dẫn

Nguyễn Thùy, L., & Lê Hữu, D. (2022). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN RỤNG TÓC TỪNG MẢNG TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, (37). https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.37.21

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.