Quay trở lại Chi tiết Bài báo ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH BỆNH TRỨNG CÁ ĐỎ Tải xuống Tải xuống PDF