GIÁ TRỊ CỦA QUANG ĐỘNG HỌC SỬ DỤNG METHYL AMINOLEVULINATE TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO ĐÁY

Các tác giả

  • Hạnh Nguyễn Thị Đại học Y Hà Nội
  • Quang Nguyễn Hữu Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Doanh Lê Hữu Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Yến Lê Thị Hải Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Hòa Phạm Đình Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Bách Trần Hữu Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Sơn Trần Thái Bệnh Viện Bạch Mai
  • Nghị Đinh Hữu Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương

DOI:

https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.41.119

Từ khóa:

ung thư biểu mô tế bào đáy, quang động học chẩn đoán, độ nhạy, độ đặc hiệu

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá vai trò của phương pháp quang động học chẩn đoán (Photodynamic diagnosis - PDD) sử dụng Methyl Aminolevulinate trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào đáy (Basal cell carcinoma – BCC).

Đối tượng và phương pháp: 92 bệnh nhân nghi ngờ BCC trên lâm sàng tham gia vào nghiên cứu. Các bệnh nhân được khám lâm sàng, chụp PDD và sinh thiết làm mô bệnh học. So sánh kết quả chụp PDD và kết quả mô bệnh học.

Kết quả: Có 75/92 bệnh nhân có kết quả mô bệnh học là BCC. Tuổi trung bình là 66,2 ± 12,2 với độ tuổi 60-69 chiếm tỷ lệ cao nhất, nữ nhiều hơn nam. Tổn thương chủ yếu ở vùng đầu mặt cổ (92,0%) và tỷ lệ BCC sắc tố chiếm phần lớn (80,0%). PDD có độ nhạy, độ đặc hiệu tương ứng là 61,3% và 47,1% trong chẩn đoán BCC. Tỷ lệ chụp PDD âm tính giả ở nhóm BCC sắc tố cao hơn so với nhóm BCC không có sắc tố. Thể mô bệnh học không có mối tương quan với kết quả chụp PDD.

Kết luận: PDD không nhạy hơn lâm sàng trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào đáy. BCC sắc tố chiếm tỷ lệ cao làm giảm khả năng chẩn đoán của PDD.

Ngày nhận bài: 08/09/2023

Ngày phản biện: 23/09/2023

Ngày chấp nhận đăng: 06/10/2023

Tải xuống

Đã Xuất bản

09-11-2023

Cách trích dẫn

Nguyễn Thị, H., Nguyễn Hữu, Q., Lê Hữu, D., Lê Thị Hải, Y., Phạm Đình, H., Trần Hữu, B., Trần Thái, S., & Đinh Hữu, N. (2023). GIÁ TRỊ CỦA QUANG ĐỘNG HỌC SỬ DỤNG METHYL AMINOLEVULINATE TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO ĐÁY. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, (41). https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.41.119

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>