CẬP NHẬT PHÂN LOẠI CÁC BẤT THƯỜNG MẠCH MÁU

Các tác giả

  • Lượng Vũ Huy

DOI:

https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.39.65

Tóm tắt

Bất thường mạch máu là một thách thức đối với các bác sĩ trong việc chẩn đoán và điều trị. Việc xác định các tổn thương gặp khó khăn do sự đa dạng về kiểu hình và sự không nhất quán trong quy ước đặt tên cho các bất thường này. Các thuật ngữ như “hemangioma” được sử dụng thường xuyên nhưng có thể gây nhầm lẫn khi được dùng cho tất cả các bất thường của mạch máu. Do có sự khác nhau về quá trình bệnh lý và cách lựa chọn phương pháp điều trị, việc đưa ra một bảng phân loại và danh pháp thống nhất là rất cần thiết. Bài viết này cung cấp thông tin cập nhật về phân loại hiện tại của các bất thường mạch máu, với các mô tả lâm sàng về các tổn thương thường gặp nhất và làm rõ các danh pháp hiện có trong y văn.

Tải xuống

Đã Xuất bản

16-05-2023

Cách trích dẫn

Vũ Huy, L. (2023). CẬP NHẬT PHÂN LOẠI CÁC BẤT THƯỜNG MẠCH MÁU. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, (39). https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.39.65

Số

Chuyên mục

DIỄN ĐÀN

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>