KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SÙI MÀO GÀ BẰNG LASER CO2 THEO MỨC ĐỘ NGUY CƠ CỦA CHỦNG HPV

Các tác giả

  • Lâm Trần Hậu Thạch Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Doanh Lê Hữu Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Hoa Phương Quỳnh Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • My Lê Huyền Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Khánh Đào Trọng
  • Lượng Vũ Huy Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương

DOI:

https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.41.116

Từ khóa:

Sùi mào gà, HPV, Laser CO2

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 theo mức độ nguy cơ của các chủng HPV

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu can thiệp so sánh trước sau, tiến hành trên 153 bệnh nhân được chẩn đoán sùi mào gà và định type HPV tại bệnh viện Da liễu Trung Ương từ tháng 9/2022 đến tháng 8/2023. Loại bỏ thương tổn bằng Laser CO2, theo dõi, xử lý các biến chứng nếu có. Đánh giá kết quả dựa vào thương tổn hết, sạch tại tuần 8 và 12. Theo dõi tái phát bệnh ở tuần 24. Phân tích kết quả theo từng nhóm bệnh nhân bị nhiễm virus nguy cơ cao, nguy cơ thấp

Kết quả: Trong 153 bệnh nhân nghiên cứu có 58,8% nhiễm HPV nguy cơ thấp, 41,2% nguy cơ cao. Không có sự khác biệt về mức độ tổn thương giữa các type nguy cơ khác nhau. Nhóm HPV nguy cơ thấp có tỷ lệ khỏi hoàn toàn sau 12 tuần là 92,2% và tỷ lệ tái phát sau 12 tuần là 28,2%. Ở nhóm nhiễm HPV nguy cơ cao, kết quả thu được cũng tương tự: 90,5% bệnh nhân khỏi hoàn toàn sau 12 tuần điều trị và có 25,8% bệnh nhân bị tái phát sau 12 tuần. Không có sự khác biệt về tỷ lệ khỏi và tỷ lệ tái phát giữa các nhóm nguy cơ.

Kết luận: Sử dụng Laser CO2 điều trị sùi mào gà cho kết quả tương đối tốt và không có biến chứng trầm trọng. Kết quả thu được không có sự khác nhau giữa các nhóm nhiễm HPV nguy cơ cao và nhóm nhiễm vi rut nguy cơ thấp.

Ngày nhận bài: 15/09/2023

Ngày phản biện: 28/09/2023

Ngày chấp nhận đăng: 06/10/2023

Tải xuống

Đã Xuất bản

09-11-2023

Cách trích dẫn

Trần Hậu Thạch, L., Lê Hữu, D., Phương Quỳnh, H., Lê Huyền, M., Đào Trọng, K., & Vũ Huy, L. (2023). KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SÙI MÀO GÀ BẰNG LASER CO2 THEO MỨC ĐỘ NGUY CƠ CỦA CHỦNG HPV. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, (41). https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.41.116

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

<< < 1 2 3