Thông tin cho bạn đọc

Khảo sát trải nghiệm của độc giả với Tạp chí Da liễu học Việt Nam qua đường link sau:  

https://docs.google.com/forms/d/16ur3SX2Wb9XNes-1fJ4d9F580y4yaQgzLnBJH3MAt9U/edit