TRƯỜNG HỢP BỆNH VIÊM MÔ BÀO TĂNG BẠCH CẦU ÁI TOAN (EOSINOPHILIC CELLULITIS)

Các tác giả

  • Huyền Trần Thị Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Hòa Phạm Đình Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Yến Lê Thị Hải Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Thùy Nguyễn Thị Thanh Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Doanh Lê Hữu Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương

DOI:

https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.41.120

Từ khóa:

Viêm mô bào tăng bạch cầu ái toan, trẻ em

Tóm tắt

Viêm mô bào tăng bạch cầu ái toan là một bệnh da viêm có nhiều biểu hiện khác nhau ở da, bao gồm các thương tổn viêm mô bào kèm theo bọng nước, ban đỏ hoặc mảng đỏ hình vòng hoặc hình nhẫn. Tăng bạch cầu ái toan ngoại vi, xâm nhập lan tỏa ở trung bì của bạch cầu ái toan với phù dưới vùng nối trung bì-thượng bì, hình ảnh ngọn lửa (flame figures) là những đặc điểm nổi bật của bệnh. Trong bài này, chúng tôi báo cáo một trường hợp trẻ nam 6 tuổi với các biểu hiện của bệnh này.

Tải xuống

Đã Xuất bản

09-11-2023

Cách trích dẫn

Trần Thị, H., Phạm Đình, H., Lê Thị Hải, Y., Nguyễn Thị Thanh, T., & Lê Hữu, D. (2023). TRƯỜNG HỢP BỆNH VIÊM MÔ BÀO TĂNG BẠCH CẦU ÁI TOAN (EOSINOPHILIC CELLULITIS). Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, (41). https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.41.120

Số

Chuyên mục

GIỚI THIỆU BỆNH NHÂN

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>