CẬP NHẬT KHUYẾN CÁO CỦA EULAR TRONG ĐIỀU TRỊ XƠ CỨNG BÌ HỆ THỐNG

Các tác giả

  • Phượng Hoàng Thị
  • Tâm Hoàng Văn
  • Linh Trịnh Thị
  • Lương Đặng Thị

Tóm tắt

Mục đích: cập nhật các khuyến cáo của Liên đoàn chống thấp khớp Châu Âu (EULAR) 2009 trong điều trị xơ cứng bì hệ thống, chú ý đến các phương pháp điều trị mới.

Lực lượng đặc nhiệm bao gồm 32 chuyên gia lâm sàng về xơ cứng bì hệ thống (XCBHT) từ Châu Âu và Hoa Kỳ, 2 bệnh nhân được đề cử bởi hiệp hội bệnh nhân XCBHT Châu Âu (Liên đoàn Xơ cứng bì Châu Âu (FESCA)), một nhà dịch tễ học lâm sàng và 2 nghiên cứu sinh. Tất cả các trung tâm từ nhóm Nghiên cứu và thử nghiệm Xơ cứng bì EULAR được mời gửi và lựa chọn các câu hỏi lâm sàng liên quan đến điều trị XCBHT, bằng cách sử dụng phương pháp Delphi.

46 câu hỏi lâm sàng đề cập đến 26 biện pháp can thiệp khác nhau được chọn để đánh giá tài liệu có hệ thống. Các khuyến cáo dựa trên bằng chứng sẵn có và cuộc họp đồng thuận với chuyên gia lâm sàng và bệnh nhân. 

Quy trình đưa ra 16 khuyến cáo về điều trị một số biến chứng cơ quan của XCBHT: hiện tượng Raynaud (RP), loét ngón (DU), tăng áp lực động mạch phổi (TALDMP), bệnh da và phổi, xơ thận (SRC) và tổn thương đường tiêu hóa. 

So với khuyến cáo năm 2009, khuyến cáo năm 2016 đề cập đến thuốc ức chế phosphodiesterase týp 5 (PDE-5) để điều trị Raynaud và loét ngón ở bệnh nhân XCBHT, riociguat, các chất đối kháng thụ thể endothelin mới, chất tương tự prostacyclin và chất ức chế PDE-5 điều trị tăng áp lực động mạch phổi trên bệnh nhân XCBHT (TALDMP-XCBHT). Bổ sung các khuyến cáo mới về sử dụng fluoxetine trong điều trị Raynaud ở bệnh nhân XCBHT và liệu pháp ghép tế bào gốc tạo máu ở bệnh nhân XCBHT tiến triển nhanh. 

Những khuyến cáo dựa trên dữ liệu được cập nhật và dựa trên sự đồng thuận này sẽ giúp các bác sĩ quản lý bệnh nhân XCBHT dựa trên bằng chứng.  Những khuyến cáo này cũng đưa ra định hướng cho nghiên cứu lâm sàng về XCBHT trong tương lai. 

Tải xuống

Đã Xuất bản

09-11-2023

Cách trích dẫn

Hoàng Thị, P., Hoàng Văn, T., Trịnh Thị, L., & Đặng Thị, L. (2023). CẬP NHẬT KHUYẾN CÁO CỦA EULAR TRONG ĐIỀU TRỊ XƠ CỨNG BÌ HỆ THỐNG. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, (41). Truy vấn từ http://vjdv.vn/index.php/vjdv/article/view/123

Số

Chuyên mục

DIỄN ĐÀN

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả