TỈ LỆ VÀ ĐỊNH DANH CHỦNG NẤM CANDIDA GÂY VIÊM ÂM ĐẠO BẰNG MÔI TRƯỜNG BRILLIANCE CANDIDA AGAR VÀ KỸ THUẬT KHỐI PHỔ MADLI – TOF

Các tác giả

  • Hằng Nguyễn Thu Đại học Y Hà Nội
  • Lượng Vũ Huy Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Doanh Lê Hữu Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Dần Ninh Thị Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Vân Trần Cẩm Bệnh viện Da liễu Trung Ương

DOI:

https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.41.115

Từ khóa:

Candida, Viêm âm đạo, Brilliance Candida Agar, MADLI – TOF

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu về viêm âm đạo do các chủng nấm Candida ở phụ nữ tuổi sinh đẻ rất cần thiết cho hoạt động chẩn đoán, điều trị và dự phòng. Việc định chủng bằng phương pháp nuôi cấy trong môi trường Brilliance Candida Agar hiện chưa có nhiều nghiên cứu báo cáo tại Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm xác định tỉ lệ viêm âm đạo do nấm Candida và một số đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung Ương. Định danh một số chủng Candida bằng nuôi cấy trên môi trường Brilliance Candida Agar và kỹ thuật khối phổ MADLI – TOF.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 392 bệnh nhân nữ tuổi từ 18-49, được chẩn đoán viêm âm đạo do nấm tại Bệnh viện Da liễu Trung Ương từ tháng 08/2022 đến 06/2023. Trong 392 bệnh nhân có kết quả soi tươi dương tính, lấy ngẫu nhiên 50 mẫu bệnh phẩm dịch tiết âm đạo nuôi cấy nấm trong môi trường Sabouraud mọc khuẩn lạc, khuẩn lạc được nuôi cấy ở môi trường Brilliance Candida Agar và được khẳng định bằng khối phổ MADLI – TOF.

Kết quả: Nấm Candida là nguyên nhân có tỉ lệ cao nhất gây ra hội chứng tiết dịch âm đạo chiếm 32,1%. Trong 50 trường hợp nhiễm nấm Candida spp. được định danh trên môi trường Brilliance Candida Agar và khối phổ MADLI – TOF, kỹ thuật đã phát hiện Candida albicans là 78%, Candida glabrata là 18%, Candida parapsilosis là 4%.

Kết luận: Tỷ lệ viêm âm đạo do nấm Candida cao nhất trong các nguyên nhân gây hội chứng tiết dịch âm đạo, trong đó chủng nấm Candida albicans chiếm tỷ lệ cao nhất. Phân lập chủng qua môi trường Briliance Candida Agar cho thấy độ chính xác rất cao khi so sánh với khối phổ MADLI – TOF.

Ngày nhận bài: 29/08/2023

Ngày phản biện: 27/09/2023

Ngày chấp nhận đăng: 06/10/2023

Tải xuống

Đã Xuất bản

09-11-2023

Cách trích dẫn

Nguyễn Thu, H., Vũ Huy, L., Lê Hữu, D., Ninh Thị, D., & Trần Cẩm, V. (2023). TỈ LỆ VÀ ĐỊNH DANH CHỦNG NẤM CANDIDA GÂY VIÊM ÂM ĐẠO BẰNG MÔI TRƯỜNG BRILLIANCE CANDIDA AGAR VÀ KỸ THUẬT KHỐI PHỔ MADLI – TOF. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, (41). https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.41.115

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>