SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NẤM THÂN MÌNH BẰNG UỐNG ITRACONAZOLE VÀ TERBINAFINE TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG

Các tác giả

  • Anh Trần Thị Vân Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Phương Phạm Thị Minh Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • My Lê Huyền Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Vân Trần Cẩm Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Hiền Đỗ Thị Thu Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Doanh Lê Hữu Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Thường Nguyễn Văn Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương

DOI:

https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.41.114

Từ khóa:

nấm thân mình, nấm nông trên da, nấm da nhẵn, nấm da, Itraconazole, Terbinafine

Tóm tắt

Mục tiêu: Nấm thân mình là một trong những bệnh nấm da phổ biến. Gần đây, các thuốc kháng nấm đường toàn thân được sử dụng rộng rãi trong điều trị, tuy nhiên tình trạng kháng thuốc đang có dấu hiệu gia tăng. Đề tài này thực hiện nhằm mục đích so sánh hiệu quả của Itraconazole và Terbinafine đường toàn thân trong điều trị bệnh nấm thân mình.

Đối tượng và phương pháp: Có 104 bệnh nhân nấm thân mình được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm 52 bệnh nhân (30nam, 22 nữ) được điều trị bằng Itraconazole 200mg/ ngày trong 14 ngày. Nhóm 2 gồm 52 bệnh nhân (32 nam, 20 nữ) được điều trị bằng Terbinafine 250mg/ ngày trong 14 ngày. Các bệnh nhân được khám lâm sàng, hỏi bệnh sử, tiền sử, đánh giá mức độ bệnh, mức độ cải thiện các triệu chứng lâm sàng (đỏ da, vảy da, ngứa).

Kết quả: Tỷ lệ khỏi của nhóm 1 sau 2 tuần là 76,9% và sau 4 tuần 86,5%, tỷ lệ khỏi của nhóm 2 sau 2 tuần là 59,6% và sau 4 tuần là 69,2%. Nhóm sử dụng Itraconazole cho thấy có sự cải thiện bệnh cao hơn so với nhóm dùng Terbinafine với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p < 0,05. Sau thời gian điều trị, cả 2 nhóm đều cho thấy có sự cải thiện về tình trạng đỏ da, ngứa, bong vảy và mức độ bệnh một cách có ý nghĩa, trong đó mức độ giảm của nhóm 1 rõ rệt hơn ở nhóm 2 với p <0,05.

Kết luận: Trong điều trị bệnh nấm thân mình, bệnh nhân nhóm sử dụng Itraconazole cho thấy sự cải thiện bệnh rõ hơn so với nhóm sử dụng Terbinafine.

Ngày nhận bài: 14/08/2023

Ngày phản biện: 31/08/2023

Ngày chấp nhận đăng: 06/10/2023

Tải xuống

Đã Xuất bản

09-11-2023

Cách trích dẫn

Trần Thị Vân, A., Phạm Thị Minh, P., Lê Huyền, M., Trần Cẩm, V., Đỗ Thị Thu, H., Lê Hữu, D., & Nguyễn Văn, T. (2023). SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NẤM THÂN MÌNH BẰNG UỐNG ITRACONAZOLE VÀ TERBINAFINE TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, (41). https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.41.114

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>