KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG MÓNG VẢY NẾN BẰNG METHOTREXAT TIÊM TẠI MẦM MÓNG

Các tác giả

  • Quang Nguyễn Hữu
  • Cúc Nguyễn Thị
  • Nghị Đinh Hữu
  • Hạnh Ngô Thị Hồng

DOI:

https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.38.36

Từ khóa:

Methotrexate tiêm gốc móng, tổn thương móng vảy nến

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị tổn thương móng của bệnh nhân vảy nến bằng tiêm Methotrexate vào mầm móng tại bệnh viện Da Liễu Trung Ương. Khảo sát tác dụng không mong muốn sau tiêm Methotrexate.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 30 bệnh nhân vảy nến người lớn có tổn thương móng tương ứng với 213 móng được tiêm 2,5 mg methotrexate (MTX) vào mầm mỗi móng 1 lần/4 tuần trong 12 tuần. Hiệu quả điều trị được đánh giá bằng chỉ số NAPSI sau mỗi 4 tuần và sau cả đợt điều trị.

Kết quả: Sau 12 tuần điều trị, tổng điểm NAPSI móng của nhóm nghiên cứu giảm từ 39,9±17,7 xuống 14,3±8,9 tương đương cải thiện 64,1%, điểm NAPSI từng móng giảm từ 5,7±1,5 xuống 2,0±0,8 (giảm 64,9%) (p<0,01). 100% bệnh nhân có đáp ứng trong đó 86,7% bệnh nhân cải thiện tổn thương mức độ khá và tốt. Không ghi nhận tác dụng phụ toàn thân nào trong suốt 12 tuần điều trị, xuất huyết quanh móng sau tiêm là tác dụng phụ ít gặp (6,7%) không ảnh hưởng đến khả năng lao động cũng như sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân.

Kết luận: Tiêm methotrexate tại mầm móng 4 tuần 1 lần trong 12  tuần là một phương pháp có hiệu quả và an toàn trong điều trị tổn thương móng ở bệnh nhân vảy nến.

Thời gian nhận bài: 15/01/2022
Ngày phản biện: 20/02/2022
Ngày được chấp nhận: 02/10/2022

Tiểu sử của Tác giả

Quang Nguyễn Hữu

Bệnh viện Da liễu Trung ương

Cúc Nguyễn Thị

Trường Đại học Y Hà Nội

Nghị Đinh Hữu

Bệnh viện Da liễu Trung ương/ Trường Đại học Y Hà Nộ

Hạnh Ngô Thị Hồng

Trường Đại học Y Hà Nội

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-03-2023

Cách trích dẫn

Nguyễn Hữu, Q., Nguyễn Thị, C., Đinh Hữu, N., & Ngô Thị Hồng, H. (2023). KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG MÓNG VẢY NẾN BẰNG METHOTREXAT TIÊM TẠI MẦM MÓNG. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, (38). https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.38.36

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>