1.
Trần Hậu Thạch L, Lê Hữu D, Phương Quỳnh H, Lê Huyền M, Đào Trọng K, Vũ Huy L. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SÙI MÀO GÀ BẰNG LASER CO2 THEO MỨC ĐỘ NGUY CƠ CỦA CHỦNG HPV. TC DLH VN [Internet]. 9 Tháng Mười-Một 2023 [cited 23 Tháng Tư 2024];(41). Available at: https://vjdv.vn/index.php/vjdv/article/view/116