Trần Hậu Thạch, Lâm, Doanh Lê Hữu, Hoa Phương Quỳnh, My Lê Huyền, Khánh Đào Trọng, và Lượng Vũ Huy. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SÙI MÀO GÀ BẰNG LASER CO2 THEO MỨC ĐỘ NGUY CƠ CỦA CHỦNG HPV”. Tạp chí Da liễu học Việt Nam, no. 41 (Tháng Mười-Một 9, 2023). Truy cập Tháng Tư 23, 2024. https://vjdv.vn/index.php/vjdv/article/view/116.