[1]
L. Nguyễn Thùy và D. Lê Hữu, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN RỤNG TÓC TỪNG MẢNG TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG”, TC DLH VN, số p.h 37, tháng 12 2022.