TRẦN HẬU THẠCH, L.; LÊ HỮU, D.; PHƯƠNG QUỲNH, H.; LÊ HUYỀN, M.; ĐÀO TRỌNG, K.; VŨ HUY, L. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SÙI MÀO GÀ BẰNG LASER CO2 THEO MỨC ĐỘ NGUY CƠ CỦA CHỦNG HPV. Tạp chí Da liễu học Việt Nam, [S. l.], n. 41, 2023. DOI: 10.56320/tcdlhvn.41.116. Disponível em: https://vjdv.vn/index.php/vjdv/article/view/116. Acesso em: 23 tháng 4. 2024.