Trần Hậu Thạch, L., Lê Hữu, D., Phương Quỳnh, H., Lê Huyền, M., Đào Trọng, K., & Vũ Huy, L. (2023). KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SÙI MÀO GÀ BẰNG LASER CO2 THEO MỨC ĐỘ NGUY CƠ CỦA CHỦNG HPV. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, (41). https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.41.116