[1]
Trần Hậu Thạch, L., Lê Hữu, D., Phương Quỳnh, H., Lê Huyền, M., Đào Trọng, K. và Vũ Huy, L. 2023. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SÙI MÀO GÀ BẰNG LASER CO2 THEO MỨC ĐỘ NGUY CƠ CỦA CHỦNG HPV. Tạp chí Da liễu học Việt Nam. 41 (tháng 11 2023). DOI:https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.41.116.