Nguyen Dinh, Quan, Phuong Ta Thi Ha, Hien Le Thanh, Son Nguyen Hong, Quang Nguyen Huu, và Tam Vu Dinh. 2024. “CUTANEOUS SQUAMOUS CELL CARCINOMA AT NATIONAL HOSPITAL OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY: A FOLLOW-UP RETROSPECTIVE STUDY”. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, số p.h 42 (Tháng Giêng). https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.42.134.